Butikskontrol & Visitation

Vi udøver professionel og særdeles kompetent butikskontrol for en række kædekunder og butikscentre. Begrebet butikskontrol bruges som en overskrift for en række højt specialiserede indsatser overfor svindbekæmpelse udført af vores butiksdetektiver. Indsatserne rummer et stort potentiale for besparelser og et særligt tilrettelagt forløb kan hurtigt vise sig at have tilstrækkelig merværdi for vores kunder – dels selve indsatsen, men i ligeså høj grad den indsigt og viden som vi genererer for kunden.

Vores butiksdetektiver gennemgår vores særlige interne uddannelse, med særligt fokus på svindbekæmpelse af enhver art. Opfindsomheden er stor og især detailbranchen oplever hele tiden nye former for tyverier og forsøg herpå. Tyverierne begås af såvel tyvebander, kunder, som af interne medarbejdere. Vores særlige koncept om butikskontrol indbefatter en eksklusiv mulighed for kunden til at følge med i udviklingen omkring svindbekæmpelsen.
Når butikskontrollen kombineres med vores udgangskontrol og prøvekøbskoncept, så bliver der effektivt sat spot på svindkilder og der gøres en aktiv og målrettet indsats for at minimere disse.

Butikskontrol udføres altid af en civilklædt person og kontrollanten færdes i butikken som en helt almindelig handlende. Kontrollanten har til opgave at fange butikstyve og varetage alt arbejdet i forbindelse med pågribelsen samt politianmeldelsen. Kontrollantens arbejde bør ofte kombineres med observation af kassepersonalets arbejde, da en stor del af mange butikkers svind opstår ved vennekøb, det er derfor altid en god ide at kontrollantens arbejde holdes på ledelsesniveau længst muligt specielt ved brug af ungarbejdere i kassezonen.

Alternativet til butikskontrollanten er den uniformeret servicevagt der med sin gang i butikken tilfører en præventiv svindbekæmpelse i forhold til kunderne og kassepersonal, samtidig giver den uniformeret service vagt mulighed for at hjælpe handlende med at svare på spørgsmål og servicerer butikkens kunder så de får en positiv og tryg oplevelse i forbindelse med deres indkøb.

Dette er et særligt stort og krævende område, som kræver en stor viden og erfaring, for at kunne håndteres korrekt.

En butiksdetektiv er med til at nedbringe internt svind samt tyveri fra kunder. Desværre kommer en stor del af svind fra ansatte og lign. Derfor bør man have en klar strategi herfor.

Antallet af sager om internt tyveri er voldsomt stort og kan koste din virksomhed dyrt.

Kontakt os i dag, og hør nærmere om vores løsninger inden for butikskontrol.